İmam Əli (ə.s): “Əməli olmadan axirətə ümid bəsləyən və uzun arzulara görə tövbəni təxirə salan şəxs kimi olma”.

(Nəhcül-Bəlağə, səh.150)