İmam Əli (ə.s): “Allahın qalib hizbindən olmaq istəyirsənmi? Böyük Allahdan qorx və bütün işlərini yaxşı gör. Çünki, Allah-taala təqvalılar və əməli saleh insanlarla birgədir”.

(Ğurərul-Hikəm, hədis 2828)