Allahın Peyğəmbəri (s): “Cəzaları şübhələrlə uzaqlaşdırın” (yəni, şəxsin cinayətkar olmasında tərəddüd, şübhə yarandıqda cəzanı (həddi) icra etməkdən çəkinin).

(Mən lə yəhzuruhul-fəqih, c.4, səh.74, hədis 5146)