İmam Əlinin (ə.s) dünyadan köçərkən etdiyi vəsiyyətindən: “Sizi Allaha and verirəm! Sizi Allaha and verirəm! Rəbbinizin evinin haqqına riayət edin. Nə qədər ki, sağsınız Həcci nəzərinizdən çıxarmayın. Əgər Həcc tərk olunarsa, sizlərə möhlət verilməyəcək”.

(Nəhcül-Bəlağə, məktub 27)