Peyğəmbər (s): “Allah-taala asta səsi sevər və uca səsə (qışqıra-qışqıra danışmağa) nifrət edər”.

(Munyətul-Murid, səh. 213)