İmam Sadiq (ə.s): “Kim qardaşının müsibətinə şad olarsa, müsibət görməmiş dünyadan köçməz”

(əl-Kafi, c.2 hədis 359, hədis 1)