Peyğəmbər (s): “Çox susmağı sənə tövsiyə edirəm. Çünki bu şeytanın qovulmasının səbəbi və din işlərində sənin yavərindir”.

(Biharul-Ənvar, c.71, səh. 279, hədis 19)