Peyğəmbər (s): “Adəm övladı dünya həyatında Allahın anmadan keçirdiyi hər bir anına görə Qiyamət günü təəssüflənəcək”.

(əl-Kafi, c.2, səh.500, hədis 4)