İmam Əli (ə.s) buyurub: “Var-dövlət və övladlar dünya əkini, yaxşı əməllər isə axirətin tarlasıdır. Bə‘zən Allah-taala insanlar üçün bu iki neməti birlikdə bəxş edər”.

(Nəhcus-Səadə c.3, səh.127)