Peyğəmbər (s) buyurub: “Allah-taala: Əgər mömin bəndəmin xətrinə dəyməsəydi, kafirin başına ləl-cəvahiratla bəzənmiş şal sarıyardım”.

(Ət-Təmhis, səh.47)