İmam Əli (ə.s) buyurub: “Biz yolun ortasında olan söykənəcəyik. Geridə qalan özünü ona çatdırar və çox qabağa keçən ona tərəf qayıdar”.

(Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.18, səh.273)