İmam Əli (ə.s) buyurub: “Öz Peyğəmbərinizin Əhli-Beytinə baxın, onların yolu ilə gedin və arxalarınca hərəkət edin. Çünki onlar sizi heç vaxt doğru yoldan azdırmaz və heç bir həlakətə salmazlar. Əgər onlar otursalar, siz də oturun və dursalar siz də durun”.

(Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.7, səh.76)