Peyğəmbər (s) buyurub: “Həqiqətən mənim Əhli-Beytim sizin aranızda Nuhun gəmisi kimidir. Ona minən nicat tapar və ondan üz döndərən suda batıb boğular”.

(Biharul-Ənvar, c.23, səh.105, hədis 3)