Peyğəmbər (s): “Həqiqətən Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. O mənim gözümün nuru və qəlbimin meyvəsidir. Onu qəmləndirən məni də qəmləndirir və onu şad edən məni də şad edir. O mənim Əhli Beytimdən mənə qovuşan ilk şəxsdir”.

(Əmali-Səduq, səh.394, hədis 18)