Umarə: “İmam Sadiqdən (ə.s) soruşdum ki: Fatiməni nə üçün “Zəhra” (parlaq) adlandırıblar?” Buyurdu: “Çünki o mehrabda dayananda onun nuru səma əhlinə, ulduzların yerdə olanlar üçün saçması kimi saçırdı”.

(Məani əl-Əxbar, səh.64, hədis 15)