Peyğəmbər (s): “Qızım Fatimə dünyanın – yaradılışın əvvəlindən sonuna kimi – bütün qadınlarının xanımıdır”.

(Nurus-Səqəleyn, c.1, səh.338, hədis 135)