Peyğəmbər (s): “Qızım ona görə Fatimə adlanıb ki, Allah-taala onu və onu sevənləri oddan (Cəhənnəmdən) uzaq edib”.

(Əmali-Tusi, səh.300)