Peyğəmbər (s) buyurub: “Müjdə olsun sənə ey Fatimə ki, Mehdi səndəndir”.

(Kənzul-Ummal, hədis 34208)