Peyğəmbər (s): “Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Onu sevindirən məni sevindirib və onu qəmləndirən məni qəmləndirib. Fatimə mənim üçün ən əziz şəxsdir”.

(Biharul-Ənvar, c.43, səh.23, hədis 17)