Peyğəmbər (s) buyurub: “Öz nəfsani istəklərinizlə mübarizə aparın ki, qəlblərinizi hikmət bürüsün”.

(Tənbihul-Xəvatir, c.2, səh.122)