Peyğəmbər (s) buyurub: “Ağıldan gözəl gözəllik yoxdur”.

(Nəhcus-səadə, c.1, səh.51)