Peyğəmbər (s) buyurub: “Rüşvət almaqdan çəkinin ki, həqiqətən, o, xalis küfrdür. Rüşvətxor Cənnətin ətrini duymayacaqdır”.

(Biharul-Ənvar, c.104,səh. 274, hədis 12)