Peyğəmbər (s) buyurub: “Rəhman Allah qəlbi rəhimli insanlara rəhm edər. Yer üzündə olanlara rəhm edin ki, səmada olan da sizə rəhm etsin”.

(Kənzul-Ummal, hədis 5969)