Peyğəmbər (s) buyurub: “Ölüm – möminlərin günahlarının kəffarəsidir”.

(Əmali-Mufud,səh.283, hədis 8)