Peyğəmbər (s) buyurub: “Xəstəlik günahları təmizləyər”.

(Biharul-Ənvar, c.65,səh.244, hədis 83)