Ocaq Lerik rayonunun Mistan və Perzarə kəndləri yaxınlığında yerləşir. Pirin adı Vəliəddin adlı seyyid ilə bağlıdır.

Vəliəddin ağa dövrünün tanınmış və kəramətli şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Vəliəddin ocağı bir müddət sonra insanların ziyarətgah yerinə çevrilmişdir.

Mənbə: 

  1. Aqşin Mistanlı. Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası. Bakı-2020.