İmam Əlinin (ə.s) vəfat edərkən oğlu Həsənə (ə.s) tövsiyyələrindən: “Bütün hallarda Allahı yad et”.

(Biharul-Ənvar, c.81, səh.99 , hədis 13)