Peyğəmbər (s) buyurub: “Borc almaqdan çəkinin ki, o, gecənin qəmi və günün zəlilliyidir”.

(Biharul-Ənvar, c.103, səh.141, hədis 4)