Peyğəmbər (s) buyurub: “Gizlində edilən bir dua, aşkarda edilən yetmiş duaya bərabərdir”.

(Əd-Dəəvat, səh.18 , hədis 7)