Ziyarətgah Lənkəran rayonunun Veravul kəndinin Türkoba məhəlləsində yerləşir. Ocaq dördüncü İmam Səccadın (ə.s) nəslindən hesab olunan Ağaşərif ağanın adı ilə bağlıdır.

Ağaşərif Mirşərif oğlu 1922-ci ildə Veravul kəndində anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə, seyyid olan Ağaşərif ağa çox ömür sürməmiş və 19 yaşında vəfat etmişdir. Ölümündən sonra onun qəbri ziyarətgaha çevrilmişdir.

2000-ci ildə xeyriyyəçi Hacı Adəsət Əhməd oğlu Quliyevin şəxsi vəsaiti ilə məzarın üzərində məqbərə inşa edilmişdir.

Mənbələr:

  1. Aqşin Mistanlı. Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası. Bakı-2020.
  2. İldırım Şükürzadə. Lənkəran ziyarətgahları. 2015.