İmam Sadiqin (ə.s) “bəzən bir işi görməyi qərara alıram. Onun barəsində Allahdan xeyir istəyirəm, amma fikrim bir nəticəyə çatmır” deyən şəxsə cavabından: “Quranı aç və gördüyün ilk ayəyə uyğun olaraq Allahın istəyi ilə əməl et”.

(Təhzibul-Ehkam, c.3, səh.310, hədis 960)