Məscid İranın Şiraz şəhərində yerləşir və Şirazın ən gözəl məscidlərdən biri sayılır. İbadət evi Qacarlar dövrünə aid edilir. Deyilənə görə, ibadətgah Qacarlar sülaləsindən Nasir əl-Mülk ləqəbli şəxsin göstərişi ilə 1876-1888-ci illərdə tikilib. Məscidin inşasında çəhrayı kirəmitdən istifadə edildiyi üçün ibadətgah, həmçinin “Çəhrayı məscid” kimi də tanınır. Məscidin memarı Məhəmməd Həsən adlı şəxsdir.

İbadət evininə gözəlliyi pəncərələrin rəngli şüşələri bəxş edir. Rəng dizaynı özündə qədim Osmanlı və Fars sənətlərini əks etdirir.

Nasir əl-MülkNasir əl-Mülk Nasir əl-Mülk  Nasir əl-Mülk Nasir əl-Mülk Nasir əl-Mülk