İmam Əli (ə.s): “Bir işdən qorxan zaman özünü onun ağuşuna at. Çünki o işdən bərk qorxmaq, o işə başlamaqdan daha çətin və daha çox ziyanlıdır”.

(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 175)