Peyğəmbər (s) buyurub: “Atəş odunu yediyi kimi Əlini sevmək də günahları yeyir”.

(Kənzul-Ummal, hədis 33021)