Peyğəmbər (s) buyurub: “Çox yeməkdən çəkinin ki, o qəlbi bərkidər, bədən üzvlərini Allahın itaətində tənbəlləşdirər və himmətləri öyüd-nəsihət eşitməkdə kar edər”.

(Biharul-Ənvar, c.77, səh.182, hədis 10)