Peyğəmbər (s) buyurub: “Sizlərdən kimsə Allahı ilə söhbət etmək istəyəndə Quran oxusun”.

(Kənzul-Ummal, hədis 2257)