2022-ci ildə Rusiyada İslamın gəlişinin 1100 illiyini qeyd ediləcək.

Rusiya torpaqlarında İslamı dövlət dini kimi ilk dəfə 922-ci ildə Volqa və Kama bölgələrində yerləşən Volqa Bolqarıstan dövlətinin hökmdarı qəbul edib. Həmin gündən 1100 il ötür.