Peyğəmbər (s) buyurub: “Quran elə bir sənətdir ki, onsuz imkanlı olmaq, onunla yoxsul olmaq olmaz”.

(Biharul-Ənvar, c. 92, səh. 19, hədis 18)