İmam Əli (ə.s): “Fürsət bir bulud kimi ötüb keçər. Belə isə, yaxşı fürsətləri qənimət bil”.

(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 21)