İmam Sadiq (ə.s): “Qeybət etmə ki, səndən qeybət olunar. Qardaşın üçün quyu qazma ki, özün ona düşərsən. Çünki hansı əllə versən, həmin əllə də geri alarsan”.

(Biharul-Ənvar, c.75, səh. 249, hədis 16)