Peyğəmbər (s) buyurub: “Allah yanında olan məqama itaətdən başqa heç bir şeylə çatmaq olmaz”.

(Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.182, hədis 2)