İmam Əli (ə.s) buyurub: “Heç vaxt bədgümanlıq sənə qalib gəlməsin. Çünki bu səninçün heç kəslə dostluq etməyə yer qoymaz”.

(Biharul-Ənvar, c.77, səh.207, hədis 1)