Peyğəmbər (s) “Qeybətin kəffarəsi nədir?” sualına cavab verib: “Kəffarəsi budur ki, hər dəfə qeybətini etdiyin kimsə yadına düşəndə, Allahdan onun bağışlanmasını diləyəsən”.

(əl-Kafi, c.2, səh. 357, hədis 4)