Dəyərli İslam alimi Hacı Şeyx Möhsün Naxçıvani 1897-ci ildə düynyaya gəlib. O, Nəcəf şəhərində atası Şeyx Məhəmməd Əli Naxçıvaninin orada təhsil aldığı vaxta anadan olub.

Şeyx Möhsün ibtidai dini təhsilini atasından və digər Nəcəf alimlərindən alıb. Onun müəllimləri arasında Muhəmməd Hüseyn Naini, Ziyauddin Əraqi və Seyyid Əbül-Həsən İsfahani kimi dəyərli İslam alimləri olub. Ali təhsilini də Nəcəfdə başa vurduqdan sonra Möhsün Naxçıvani ictihad dərəcəsinə yüksəlib. Sonralar o, elmi fənlər üzrə dərs deməyə başlayıb və çoxlu sayda tələbə yetişdirib.

Bir müddət sonra alim İranın Məşhəd şəhərinə köçüb və ömrünün axırına kimi orada yaşayıb. O, Məşhəddə öz alimlik vəzifəsini davam edib. Ayətullah Naxçıvani Şeyx Haşim Qəzvini, Ağazadə Kifai və Mirzə Kazim Mamqani ilə elmi tərəfdaş olub.

Hacı Möhsün Naxçıvani 1963-cü ildə vəfat edib. O, Məşhəddə İmam Rzanın (ə.s) hərəminin otaqlarının birində dəfn olunub.

Mənbə:Faiq Vəlioğlu. Azərbaycanın islam alimləri. Qum-2000.