Peyğəmbər (s): “Ən çalışqan insanlar günahları tərk edən insanlardır”.

(Əmaliyi-Səduq, səh.28, hədis 4)