Peyğəmbər (s) buyurub: “Üç şəxsə Cənnət haramdır: (Allaha) minnət qoyana, qeybət edənə, şərab içənə”.

(əz-Zohdəl Hüseyin ibn Səid, səh.9, hədis 17)