Peyğəmbər (s) buyurub: “Allah-taala möminin öz qardaşlarının yanına səliqəli və bəzənmiş halda getməsini sevir”.

(Məkarimul-Əxlaq, c.1, səh.85, hədis 1)