Peyğəmbər (s) buyurub: “Ey insanlar! Birliyə, bütövlüyə üz tutun və parçalanmaqdan çəkinin”.

(Kənzul-Ummal, hədis 1028)