Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər şeyin siması var, sizin dininizin siması da namazdır”.

(Dəaimul-İslam, c.1, səh. 133)