Bugün, rabiul-əvvəl ayının 1-i (8 oktyabr) Leylətul-Məbit günüdür. Leylətul-Məbit Həzrət Əlinin (ə.s) öz canı bahasına İslam Peyğəmbərini (s) qoruduğu gecəyə deyilir.

Müşriklər Məhəmməd Peyğəmbəri (s) Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi gecə öldürməyi planlaşdırırdılar. Onlar, Allah Rəsulunun evinə girib onu yatağında qılınc və nizələrlə qətlə yetirmək istədilər. Həmin gecə İmam Əli (ə.s) Peyğəmbərin (s) gizlincə Mədinəyə getməsinə imkan yaradıb və onun yatağına uzanıb .

Məkkə müşrikləri evə daxil olduqda Peyğməmbərin (s) yataqda olduğunu gördülər. Onlar hələ bilmirdilər ki, orada uzanan İmam Əli (ə.s) idi. Müşriklər hücüm çəkən anda yataqda Həzrət Əlinin olduğunu görüb təəccübləndilər. Bu zaman Məhəmməd Peyğəmbər artıq Məkkədən uzaqlaşmış idi.

Quranın təfsir alimləri Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsinin nazil olma səbəbini məhz İmam Əlinin (ə.s) bu fədakarlığı ilə əlaqəli oduğunu təsdiq edirlər. Ayədə yazılıb: “İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq yolunda öz canını fəda edər. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır”.

Peyğəmbərin (s) Mədinə şəhərinə hicrəti nəticəsində İslam dininin ilk cəmiyyəti formalaşdı. Bununla da müsəlmanların sayı artmağa başladı.